Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\een en haar aL Ze voelde ook wel, koe wreed vader eigenlijk was in zijn aandringen; ze wist, dat hij geen recht had, haar dit te vragen, maar ze hoorde vader jammeren; ze wist ook, dat die pijn ondragelijk was en dat hij, de oude, zwakke man, niet meer begreep, hoe groot net offer was, dat hij van haar vergde. Moest ze dan . .. moest ze .. , Bij 't schemerig licht van de kleine petroleumlamp, die stond in de gang bij de voordeur, keek ze haar vader aan door haar tranen neen.

Ze kon hem rust geven en vrede, als ze maar één woord sprak. Ja, ze kon, als ze dat woord wilde spreken ten koste van haar levensgeluk. In dien nacht brak er iets in naar; gaf ze haar verzet op en met naar verzet de aanspraak op levensvreugde.

Sluiten