Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den volgenden avond ging ze naar Oldencate en toen ze terug kwam, zagen haar huisgenooten, dat ze bleek was als een doode. Ze begrepen, dat Jaantje afscheid had genomen van Klaas, maar ze konden niet weten, wat haar dit vaarwel kostte.

Moeder was de volgende dagen goed voor haar; Hendrik plaagde haar niet en, als vader tot haar sprak, was er in zijn stem een aandoenlijke teerheid, die Jaantje de tranen in de oogen bracht. Maar ze zeide niets, ze deed stil haar werk, zat ook wel, 't breiwerk op schoot, voor zich uit te staren als een droomende.

En ze werd steeds zwijgzamer. Straks sprak ze niet meer als het hoogst-noodige, gaf ze, als haar iets gevraagd werd, een zoo kort mogelijk antwoord. Ze verliet het huis

Sluiten