Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar zelden meer. Mocht ze vroeger gaarne een boodschap doen naar Oldencate, nu werden de boodschappen aan de meid opgedragen.

Vader stierf en Jaantje, zittend in het eerste volgrijtuig, zag de zwarte lijkkoets en, op 'l kerkhof, de menschen in 't zwart met hun stemmige gezichten, zonder dat het merkbaar invloed op haar maakte. Ze stond bij de grafkuil schijnbaar koud en onbewogen. Ze had geen tranen meer.

Na vaders heengaan werd ze, als dat tenminste mogelijk was, nog stiller. Moeder, hoe koud en hard ze ook mocht zijn, zag haar soms bezorgd aan, trachtte haar weer in het volle menschenleven terug te brengen, sprak van uitnoodigingen aan vriendinnen en kennisjes, maar niets baatte. Jaantje wilde geen menschen zien; kwam ér bezoek op

Sluiten