Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de boerderij en deed haar werk.

Er werden kinderen geboren, een jongen en een meisje. Die kinderen groeiden op; 't meisje trouwde en verliet het huis; de jongen hielp zijn vader in 't besturen van de boerderij.

En weer kwam de dood. Hendrik Wiersum verloor zijn vrouw en hij begon naar rust te verlangen. Toen liet hij in Oldencate een huis bouwen en trok daar met zijn zuster in; op de boerderij bleef zijn zoon, die vaders beschikking heel goed vond. Nu kon hij ook trouwen.

En Hendrik Wiersum nam rust. Hij verlangde er niet meer naar, zitting te nemen in den gemeenteraad; hij deed zijn best niet meer, om, als hij in gezelschap van vreemden was, Hollandsen te spreken1); hij

l) Zie over Wiersum en Korenkamp „Kin* deren in Verstand en in Boosheid".

Sluiten