Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dochter; nu heeft hij al groote kinderen en zijn oudste dochter verwacht eerstdaags een kleintje. Waarom dan over die oude geschiedenissen te spreken ?

Stil, Hendrik Wiersum weet het wel, maar hij kan het niet helpen, dat Jaantje zoo stil is geworden en zoo vreemd; alles gebeurde immers, omdat het zóó 't beste was?

En Jaantje voelde zich niet ongelukkig. De smart om haar groote teleurstelling was reeds lang voorbij; ze werd oud en dacht niet meer aan Klaas. Alleen was daar gebleven die vreemde stilte en dat jachtige werken. Eigenlijk leefde ze maar half meer.

Natuurlijk, ze voelde wel, als ze zich stootte, dat de geschaafde hand of arm haar pijn deed, maar dat was lichamelijk lijden. Zielepijn kende ze ternauwernood meer; ze gaf zich geen rekenschap van haar gewaarwordingen en indrukken; ze was ver-

Sluiten