Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doorsnijding Luntersche Beek. Het oostelijk deel wordt met een klein kunstwerk in verbinding met het kanaal gebracht, zoodat dit daarop kan afwateren. Aan het boveneind van het westelijk deel wordt een inlaatduiker gebouwd, teneinde de Luntersche Beek, voor zoover zulks noodig is, te kunnen voeden.

Doorsnijding- v. d. Moorser- en Modderbeek. Deze beken worden voor de afgesneden gedeelten opgenomen in den wegsloot langs den oostelijken kanaaldijk.

Doorspoeling der grachten van Amersfoort.

Voor doorspoeling der grachten van Utrecht is ten minste noodig een

quantum van 350.000 Ms. per nacht (tusschen des avonds 10 en des ochtends

6 uur, de tijd gedurende welke niet wordt gevaren). Dit beteekent een „ . „ 350.000 . ,„ ,.,

quantum van 8xeoX60 = ru,m ^ • Per sec>

Daar het Amersfoortsche grachtstelsel minder ingewikkeld is dan het Utrechtsche is dit kwantum voor Amersfoort zeker niet noodig te achten. De gemiddelde afvoer der grachten bedraagt thans slechts 5.8 M3. per sec.

Voor zoover de Luntersche beek geen voldoende hoeveelheid voor doorspoeling blijft leveren, kan deze gemakkelijk uit het kanaal nabij de sluis bij Amersfoort worden aangevuld.

Onteigening.

Vak I. Voorhaven 1165 X 345 = 40 H.A.

Vak 2. Schutsluis 530 X 228= 12 „

Vak 3. Voorhaven . . . . . 1872 X 228 = 43 „

Vak 4. Normaal kanaalprofiel .20268X178 = 361 „

Vak 5. Voorhaven 1000 X 228 = 23 |

Voor grondberging en het vormen van terreinen voor uitbreiding van Veenendaal, zoomede voor industrieterreinen en voor omlegging van diverse wegen .... 401 „

Samen ... 880 H.A.

Gemiddeld met schadesnijdingen.a ƒ2500.— . .'. . ƒ 2.200.000.—

Voor te onteigenen opstallen, h m 800000.—

Grondverzet. f 3.000.000.-

Vak 1. Voorhaven aan den Rijn. . . 1.668.000 M*.

Vak 2. Sluis 406.000 „

Vak 3. Voorhaven binnenzijde . . . 1.290.000 ,

Vak 4. Normaal kanaalprofiel. . . . 6.101.000 „ Vak 5. Voorhaven sluis te Amersfoort

(bovenzijde) 230.000 ,

Voor af waterin gsslooten ter weerszijden

van de kanaaldijken 745.000 ,

Voor zijkanaal langs fabrieksterrein . 365 000 „

Totaal . 10i805.000 M».

gemiddeld a ƒ0.35 u 3.782.000.—

Grondberging.

Deze wordt verkregen in: a. Omgelegde Rijnbandijk langs de

voorhaven te Wageningen. . . . 317.000 M'.

Transporteeren . . . 317.000 Ms.

Transporteeren ... ƒ 6.782.000.—

Sluiten