Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport ... ƒ 76875.— ƒ 7.206000.— Wegen langs het kanaal tusschen de sluizen te Wageningen en te Amersfoort oostzijde:

23140 X 3 = rond 70000 M'. grindweg a f 1.—. . „ 70.000.—

westzijde 23140 X 4 = 93000 M2. grindweg afl.- „ 93.000.— (in afwachting van de plannen met den grooten verkeersweg is het voldoende ook op de westzijde voorloopig een grindverharding te leggen, breed 4 M.) Nieuwe weg, zuidwaarts van Veenendaal:

6250 X 7 = 44000 M2. klinker a f 2.— 88.000.—

6250 X 5 = 31000 M'. pad a f0.75 „ 23.250.—

Nieuwe opritten voor den straatweg Woudenberg—

Scherpenzeel 2150 X 7 = 15000 M2. klinker af 2.— „ ' 30.000.—

2150 X 5 = 11000 M2. pad a f 0.75 p 8250 -

Omlegging van den Asschatterweg, de Zwarte Steeg

en den Hessenweg 450 X 5 = 2300 M2. klinker a f 2.— 4.600.—

Kunstwerken. - 395.000.-

Sluis te Wageningen.

Dit kunstwerk bestaat uit 2 sluizen naast elkaar, elk wijd 16 M. Een sluis lang 530 M., heeft 4 kamers achter elkaar, waarvan de afstand tusschen de deuren bedraagt 121 M. De beide kamers aan de rivierzijde gelegen zijn er op ingericht om ook bij de hoogste rivierstanden te kunnen schutten (hoogste H.W. — 10.90 M. + N. A. P., vaart voor stoombooten verboden bij 10.44 +, bovenkant muur = 12.75+). De beide kamers aan de kanaalzijde gelegen zijn ingericht om nog te schutten tot een waterstand van 9.00 M. + N. A. P. (bovenkant muur 10.(0 +).

De tweede sluis bestaat uit 2 kamers, eveneens elk 121.M. tusschen de deuren gemeten; ingericht om nog te kunnen schutten bij 9.00 M. + N. A. P.

Deze sluis heeft voorts aan het buitenhoofd stormdeuren voor het zeer hooge water. De toestand is dus de volgende: Tot een stand van 9.00 M. + N. A. P. staan 2 sluizen ter beschikking, een kleine van 242 M. tusschen de deuren (zoo noodig 258 M. tusschen de deuren, als men de stormdeuren gebruikt in plaats van de buitendeuren)^ en een groote sluis van 484 M. (zoo noodig 500 M.) tusschen de deuren.

Elk dezer sluizen is ingedeeld in kamers van 121 M. ' Bij standen hooger dan 9.00 M. -f N. A. P. blijft de kleine sluis gesloten en kan alleen met de groote worden geschut tot een maximum lengte van 242 M. tusschen de deuren. Daar echter bij die zeer hooge standen lange sleeptreinen niet voorkomen, is een sluis met een maximum lengte van 242 M. in dit geval voldoende te achten.

Ophaalbruggen bezorgen weerde verbinding tusschen de kanaaloevers.

Het vullen en ledigen der kolken geschiedt door riolen, welke in de sluishoofden en schutkolkmuren zijn ingebouwd. Aan weerszijden van elke sluis bevinden zich 4 riolen, elk 1.40 M. breed en 3.60 M. hoog.

Deze riolen zijn zoodanig met de schutkolken verbonden, dat b.v. in de lange sluis van 4 kamers achter elkaar, elke kamer 2 eigen riolen heeft, zoodat men elke willekeurige kamer kan vullen en ledigen, onafhankelijk van de andere kamers.

De riolen staan met de kamers in verbinding door middel van koppelbalken, aan de bovenzijde open, die in den schutkolkbodem verzonken liggen.

Transporteeren ... \ f 7.601.000.--

Sluiten