Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport ... ƒ 185.000.— ƒ 8.134.000 —

3M. breede grintweg langs oostzijde kanaal van sluis Amersfoort tot Muiderberg 3 X 36.500 = 109.500 M'

a f 1.— = . 110.000.-

, 295.000 —

Kleibekleeding.

Polderdijk Muiderberg—Huizen 11500 X 40 X0.50 =

230.000 Ms = f4.— „ 920.000 —

Noordelijk talud weg langs zuidkant kanaal Muiderberg—Huizen 14000 X 25 X 050 -175.000M*a f 4— , 700.000.-

r , 1.620.000 —

Steenglooiïngen.

Noordkant polderdijk 11500 X 3 = 34500 M' a f7.50 „ 258.750.— Noordkant talud weg langs zuidzijde kanaal van K. M. 12 + 500 tot K.M. 10

2500 X 3 = 7 500 M1 a f 7.50 „ 56.250 —

Eenvoudiger voorzieningen langs de oevers van de geul tusschen K.M. 24 en 12 + 500 dus over 11.500

X 2 = 23.000 M. a f 10.— „ 230.000.—

„ 545.000.—

Kunstwerken.

Als voor geval A behalve sluis Amsterdam die vervalt » 3.385.000.—

Sluis bij Huizen tot herstel van de scheepvaartverbinding van Eem en Huizen met de Zuiderzee . . » 150.000.—

Totaal I f 14 129.000.—

IV. Spoorwegwerken.

Het kanaal wordt op drie plaatsen door een spoorweg gesneden. Vooreerst bij Amersfoort door de naar Zwolle en Apeldoorn voerende banen. Verder nabij het station Ederveen (de Klomp) door de lijn UtrechtArnhem en eindelijk in de Betuwe door de baan Kesteren—Nijmegen.

Voor alle drie deze kruisingen zijn voorloopige ontwerpen opgemaakt, waarbij gerekend is op vaste kanaalovergangen met de noodige bijkomende werken als wegverleggingen, doorgangen enz.

De kruising in de Betuwe, die over aanmerkelijke lengte verhooging van de baan noodzakelijk maakt, brengt ook mede verplaatsing van de beide stations Hemmen—Dodewaard en Zetten—Andelst.

De kosten worden geraamd op Kruising bij Amersfoort .... ƒ 1.028.000.— „ Ederveen (de Klomp) „ 735.000.— „ de Betuwe . . . . „ 2.450.000.—

Totaal ƒ 4.213.000.—

Sluiten