Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN. Pag.

73 Maria reine Maagd 84

74 Gebenedijd zijt Gij 85

MARIA LICHTMIS.

75 Wees gegroet o Sterre 86

MARIA BOODSCHAP.

76 Een engel daalde ■ 87

77 O aanminnige 88

TEN HEMELOPNEMING VAN MARIA.

78 Zacht wuiven zangen 89

79 O wat witte zon • • 90

80 O hooge, Lieve Vrouw 91

81 Ziet ze vlind'ren 92

MARIA'S GEBOORTE.

82 Een hooge deur 93

83 Hoe heeft uw naam 94

O. L. VR. ROZENKRANS.

84 Als zich uw geest 95

ALGEMEENE MARIALIEDEREN.

85 O Moeder vol genade 96

86 Alle dagen 97

87 O Hart van Maria , 98

88 Moeder teeder 99

89 Mijn Moeder, die ik minnen moet 100

90 Wij beschouwen, lieve Vrouwe 101

91 Gekomen is uw lieve Mei 101

92 Wat spreiden die lichten .- 103

93 Berg van bloemen 104

94 O Koningin, kom blijde in 105

95 Maria zoo aanminnig 106

Sluiten