Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. ST. JOZEF. Pag.

96 Sint Jozef met den staf 107

97 Tot U, Sint Jozef, vluchten wij 108

H. SCAPULIER.

98 O heilig, heilig Scapulier 109

99 Daar is geen schooner kleed op aard 110

H. FRANCISCUS.

100 Hoe werd Ge, o Vader 11J

H. CECILIA.

101 Nu rulscht door 's hemels tuin .. 112

H. LUCIA.

102 O, Lucia, romeinsche Maagd 114

H. ANTONIUS.

103 Antonius, o wonderbare 115

EERSTE H. COMMUNIE.

104 Kindje des Heeren 117

PROPAGANDALIED.

105 Wij dragen den moed 118

Sluiten