Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baard in kou-den nacht, Aan U die zijt ons

Ko - ning, U lief deken eer ge - bracht.

4. Wij zien de herders spoeden, * Zij juichen: „Bethlehem". * Zij dragen jonge lamm'ren, * En schreiend kussen Hem. Keervers, O, Jesu enz.

5. En Koningen van Oosten, * Met wierook, myrrhe, goud, * Zijn kleine haodjes vullen, * Zijn kleine handjes koudl Keervers, O, Jesu enz.

6. Kom laat ons aan die kribbe * Omhelzen t Jesukind, * Dan zullen wij daar leeren * Hoe Hij ons heeft bemind. Keervers, O, Jesu ens.

7. Hij was zoo groot een Koning * In 's Hemels zaligheid, *. Nu is Hij mensch geworden * En arm hier neergeleid. Keervers, O Jesu enz.

8. O wonderschoone liefde, • Die uit deez' kribbe straalt I * 't Is al voor onze zielen • Dat Hij is neergedaald. Keervers; O, Jesu enz.

9. Kom, laten wij dan minnen * Dit Kind van Bethlehem, * Ons hart en heel onz' liefde * Dat alles schenken Hem. Keervers, O, Jesu enz.

Sluiten