Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Hart van Jesus, blij genot * Aller hemelingcn, * Die van liefde ontvlamd, hun God * Dank en glorie zingen: * Laat uw zon eens voor ons rijzen * In de bloesemparadijzen, * Uwer zaal'ge liefde.

die vergeeft, Met goedheid die geen grenzen heeft, slui er spreidt Als d'oude, voor uw Ma - jes - teit. ons getoond d'Onzichtb're Liefde, die daar troont.

4. Zoo teekende de Christus af, * Dat Hij een dubbel offer gaf, * In bloed en beeld den dood doorstond, * Als Priester van het Nieuw Verbond.

5. Wie weigert wederlielde hier, * Wie volgt niet met de Kruisbanier, * Wie slaat, voor 't luist'ren naar Zijn klop, * Niet in dat Hart zijn tenten op.

6. Aan God den Vader, aan den Zoon, * Aan beider Geest, ons eerbetoon, * Wier macht gebiedt met majesteit * En heerschappij, in eeuwigheid.

Sluiten