Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Serie No. Gedicht van:

49 Hemelkoningin, verblijd U ... V, 11. A. van Delft.

13 Herderkes omringen V, 4. A. van Delft.

83 Hoe heeft uw naam V, 12. A. van Delft.

28 Hoe kondt GIJ de slagen V, 7. A. van Delft.

100 Hoe werd Ge, o Vader VII, 9. M.Vreeswijk O.F.M.

45 Hooggeboren VIII, 8. fr. Berthold Carm.

40 Ick wil mi gaen vertroosten . VII, 3.

52 Ik heb u Hef V, 8. A. van Delft.

65 Ik zoek allerwegen VI, 13. A. van Delft.

27 In den nacht V, 6. A. van Delft.

59 In 't Heilig Altaar-Sacrament. VI, II. A. van Delft.

8 't Is Geboren III, 7.

36 Jesus is mijn rozeboom VI. 6. fr. Berthold Carm.

11 Kindeke Jesu op strooisel ... V, 2. A, van Delft. 10 Kindeke Jesus met oogskes . V, 1. A. van Delft.

104 Kindje des Heeven . VII, 11, H. Donders.

19 Kindj-e met uw kleine oogen Op.26/27, 11. B. van Leeuwen.

20 Komt. kinderkens, komt ..Op.26/27, 10.

41 Laat mij zien VII, 4. fr. Berthold Carm.

72 Laat ons bidden VIII, 12.

18 Lam dat wegneemt VIII, 2. fr. Berthold Carm.

12 Liefelijk Kindeke V, 3. A. van Delft.

56 Maak, Heer, mijn hart IV, 7. A. van Delft.

16 Maria, Jonkvrouw reine VII, 2. fr. Berthold Carm.

73 Maria, reine Maagd MI, 2. A. Huybers.

95 Maria, zoo aanminnig VIII, 11. fr. Berthold Carm.

88 Moeder teeder VI, 19. A. van Delft.

55 Mijn hart is als een roode roos IV, 6. A. van Delft.

64 Mijn Jesus dien V, 10. A. van Delft.

3i Mijn.lv.sten zijn verloopen ... IV, 12. Dr Ger. Brom.

89 Mijn moeder, die ik minnen moet VI, 20. A. van Delft

43 Mijn zoetelief VIII, 4. fr. Berthold Carm

42 Nooit was mijn lief VIII, 3. fr. Berthold Carm.

37 Nu is het uur geslagen VI, 7. A. van Delft.

101 Nu ruischt door VII, 10. Br. Edgard.

15 Nu zijt wellekome VII, 1

Sluiten