Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan komen hem uitsluitend, gedurende dien tijd, de titel en de rechten van Directeur toe, en bezit hij alle volmachten, aan dit ambt verbonden.

3. Krachtens de hun verleende volmachten zijn de Directeurs bevoegd tot het volgende:

a. Zij kunnen, hetzij zelf, hetzij door een ander priester-biechtvader, personen van beiderlei geslacht tot de kleeding en tot de professie in de Derde Orde toelaten.

Wel wordt tot toelating voor de kleeding of de professie in de vereeniging of tot toelating van Tertiarissen tot de vereeniging de meerderheid der uitgebrachte stemmen van het Bestuur vereischt, terwijl bij staking van stemmen de Directeur de beslissing geeft, doch de Directeur behoudt steeds het recht de toelating te weigeren.*).

b. Zij hebben de volmacht de Inkleeding in de Orde en het afnemen der Professie te verrichten, de Generale Absolutie te geven aan de vereenigde Tertiarissen of aan afzonderlijke leden en den Pauselijken Zegen te

~*Y Zie "Statuten, Art. 5.

Sluiten