Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sleri der Vereeniging zijn gekozen, zijn zij ook gehouden tot eenig toezicht over de leden. Bij merkelijke overtredingen of ontstichtend gedrag van een Tertiaris kunnen en moeten zij, naar gelang de omstandigheden het raadzaam maken, ofwel zelf den overtreder vermanen, waartoe zij als oversten het recht hebben, ofwel moeten zij den Directeur daaromtrent inlichten. Hierbij dienen zij tevens in aanmerking te nemen dat, zoo de overtreding nog aan weinigen bekend is, zij den Directeur afzonderlijk, onder vier oogen, moeten op de hoogte brengen; alleen die overtredingen, die algemeen bekend zijn, of waarvan het te voorzien is, dat zij spoedig openbaar zullen worden, kunnen in volle bestuursvergadering gebracht en besproken worden.

Bij Huishoudelijk Reglement bepale men, hoe de controle over het bezoek der vergadering zal plaats hebben.

60. Toezicht over de novicen. Is het bestuur gehouden tot eenig toezicht over de leden, meer bijzonder zijn zij daartoe ver-

Sluiten