Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der en leider der Vereeniging, de zieke Tertiarissen te bezoeken, maar het voorschrift van den Regel moet verstaan worden van de Oversten, uit de Derde Orde zelve gekozen, namelijk de bestuursleden. Deze hebben dan ook tot taak de zieke leden te bezoeken en, in geval de noodige zorg en verpleging mocht ontbreken, naar middelen om te zien, opdat daarin door persoonlijke liefdediensten der leden of op andere wijze worde voorzien. Om dezen plicht op geschikte wijze te kunnen volbrengen, is het raadzaam, dat de bestuursleden deze taak onder elkander verdeelen, bijzonder in grootere plaatsen, en dat aan een ieder b.v. een bijzondere wijk worde aangewezen.*)

Ook moeten de bestuursleden den Directeur omtrent de zieken inlichten, vooral indien er stervensgevaar is. Mocht een novice in stervensgevaar verkeeren, dan zullen zij, vooral wanneer de Directeur mocht verhinderd zijn, den zieke vermanen de professie af te leggen, hetgeen dan, wanneer geen gevol-

*) Zie S t a t u t e n, Art. 3 2.

Sluiten