Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o. De secretaris heeft ook tot taak, het Memoriaalboek of Kroniekenboek der Vereeniging bij te houden; daarin zal hij aanteekenen: oprichting der Vereeniging, aanstelling van Directeur, verkiezing van bestuursleden, ondernomen sociale en liefdadige werken enz., bijzondere bepalingen in de bestuursvergaderingen vastgesteld, bijzondere plechtigheden als triduüm, visitatie, jubelfeesten, enz. Ook worde daarin opgenomen alles, waarvan de herinnering dient bewaard te blijven. Hij beware tevens alle officieele stukken.

3o. Bij iedere bestuursvergadering zal hij eenige notulen opstellen van hetgeen verhandeld wordt, ze in het Notulenboek inschrijven en ze in de volgende vergadering voorlezen.

4o. Geregeld zal de secretaris opzenden naar „DeRedactie Sint Franciscus te Weert (L.)":

a) de namen der overleden broeders en zusters met den datum van professie en van overlijden;

Sluiten