Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b) de bijdragen voor de S e r a p h ij nsche Kroniek, namelijk: verslagen van triduüms, plechtigheden van kleeding en professie, visitatie, bijzondere ondernemingen, bijzondere teekenen van bloei en andere vermeldenswaardige feiten.

5o, Ieder jaar in de maand April, indien de Directeur het hem opdraagt, moet hij aan „Den Zeereerw. Pater Commissaris der Derde Orde, Minderbroedersklooster, Weert (L.)" opzenden den „Staat van de Vereeniging" volgens een formulier, dat te voren aan den Directeur daartoe verstrekt wordt; het verdient aanbeveling daarbij te voegen een verslag over den bloei en de werkzaamheid der Vereeniging.

60. De professieplaten zal hij invullen, ze den Directeur en den Prefect ter onderteekening geven, en ze voorzien van den stempel * der Vereeniging.

7o. Verder kan den secretaris nog het voeren der gewone correspondentie worden opgedragen.

Sluiten