Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dering of vermindering van abonnementen op Sint Franciscus en De Tertiaris, over verspreiding van vlugschriften of andere lectuur.

III. Besprekingen over de leefwijze. De leefwijze der leden en meer bijzonder de leefwijze der novicen, voor zoover betreft het naleven van den Regel, en wel:

a) het bijwonen der maandvergaderingen en andere plechtigheden der Vereeniging;

b) het dagelijksch bijwonen der H. Mis;

c) het ontvangen der HH. Sacramenten;

d) net onderhouden der godvruchtige gebruiken.

Verder ook betreffende:

e) hetgeen indruischt tegen de plichten van een waar katholiek leven, b.v. het aangaan of toestaan van gemengde verkeering, het zenden der kinderen naar neutrale scholen, het deelnemen aan neutrale vereenigingen, het steunen van neutrale of ongodsdienstige kranten, enz,;

f) de zucht naar weelde, vooral in kleeding en wel bijzonder het kwetsen der welvoeglijk-

Sluiten