Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en of er nieuwe ingevoerd kunnen worden, enz.

c. Over de zieken; welke leden ziek zijn, door wie zij moeten bezocht worden, of er onder hen zijn, die bijzonderen steun behoeven, in hoeverre die steun kan verleend worden.

d. Over de werken van godsdienstijver en barmhartigheid door de Vereeniging ondernomen; over het steunen van buiten de Vereeniging bestaande werken en instellingen.

V. Rondvraag.

Gelegenheid voor eenieder om vragen te stellen en een of ander voorstel te doen.

Ten slotte kan bepaald worden of er eenig verslag, opgave of bericht zal worden opgezonden naar de Redactie der maandschriften. Is eenige afkondiging in de aanstaande vergadering noodig of gewenscht, dan wordt dit, zoo noodig, aan den Directeur gevraagd. VI. Sluiting.

Gebeden voorgeschreven in het Ceremonieel der Derde Orde (zie Aanhangsel I, bladz. 40).

Sluiten