Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde aangegeven. (Zie Aanhangsel II, bladz. 42.)

9. De slemgerechtigden moeten het zich tot een ernstigen plicht rekenen, diegenen te kiezen, die zij het meest geschikt achten om in het bestuur het welzijn der Orde en van hare leden te behartigen. Daarom moeten zij hunne stem uitbrengen op vertrouwde personen van onbesproken gedrag, ijverig voor alles wat de Derde Orde betreft en die tevens over den noodigen tijd beschikken om hunne bediening goed waar te nemen. (Zie hetgeen hieromtrent gezegd is, Hoofdstuk II, bldz. 9).

10. Daarbij moeten zij tevens in aanmerking nemen, dat een bestuur des te geschikter is, naarmate daarin de verschillende standen, alsook de verschillende wijken en buurten der plaats vertegenwoordigd zijn. Hoofdzaak blijft echter altijd, dat de bestuursleden in staat zijn mede te werken tot den bloei en de weldadige werking der Derde Orde, tot verlevendiging van den chrislelijken geest en tot herstel van alles in Christus.

Sluiten