Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. GEBEDEN BIJ DE VERKIEZINGEN. Vóór de verkiezing.

Kom, Geest en Schepper, Bezoek de zielen der uwen, En vervul met hemelsche genade De harten die gij geschapen hebt.

Gij wordt genoemd Vertrooster, Gave van den allerhoogsten God, Levende Bron, Vuur, Liefde En geestelijke Zalving.

Gij zijt zevenvoudig in uwe gaven, De Vinger van 's Vaders rechterhand; Gij, de ware belofte des Vaders, Die de stem met woorden verrijkt.

Ontsteek het licht voor onze zinnen,

StortJiefde in onze harten,

Ons sterkend door uwe kracht

Om de zwakheden des lichaams te verdragen.

Verdrijf verre van ons den vijand En geef ons spoedig den vrede; Terwijl gij ons aldus voorgaat, Mogen wij al wat schaadt vermijden.

Sluiten