Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordig waren. Welke woorden van aanmoediging, welk eene vertroosting, welk licht, welk kennis der eeuwige en hemelsche waarheden ontving niet Jozef, terwijl hij op zijn uiterste lag, van zijne allerheiligste Bruid en vooral van Jezus, den allerzoetsten Zoon van God". (H. Bernardinus van Siena Sermo de S. Jos, Hst. XI.) Sta mij bij in mijnen doodstrijd.

Voorbeeld. — Gelijk de H. Joannes, de beminde leerling, zijn hoofd op het H. Hart van Jezus legde, bij gelegenheid van het laatste Avondmaal, zoo legde ook ten laatste de H. Jozef, de welbeminde Voedstervader van Jezus, hij, die voor zoovele jaren Jezus op zijn hart had gedragen, zijn grijs hoofd op het H. Hart van Jezus, en stierf met Maria aan zijne zijde.

TIENDE DAG.

Na de waardigheid van Moeder Gods, volgt die van Voedstervader van God. Na Maria komt Jozef. „Als hij, die een kind aanneemt, terecht vader wordt genoemd, met hoeveel te meer reden wordt dan Jozef de Voedstervader genoemd van Jezus Christus, die inderdaad, door de kracht van den H. Geest, uit zijne allerzuiverste Bruid geboren was! Om welke reden noemt het Evangelie Jozef den Voedstervader van Christus, tenzij, omdat hij de ware Bruidegom van de Moeder van Christus

Sluiten