Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Jozef, schatkamer van den H. Geest.

H. Jozef, vreugde der H. Drievuldigheid.

H. Jozef, zeer getrouwe medehelper bij de Menschwording.

H. Jozef, allerwaardigste Bruidegom der Maagd Maria.

H. Jozef, Vader aller geloovigen.

H. Jozef, beschermer der H. Maagden.

H. Jozef, grootste beminnaar der armoede.

H. Jozef, voorbeeld van zachtzinnigheid en geduld.

H. Jozef, spiegel van nederigheid en gehoorzaamheid.

Zalig zijn uwe oogen, omdat zij hebben gezien de dingen, welke gij hebt gezien.

Gezegend zijt gij boven alle mannen.

Zalig zijn uwe ooren, omdat zij hebben gehoord de dingen, die gij hebt gehoord.

Zalig zijn uwe handen, omdat zij hebben aangeraakt en gedragen het Vleeschgeworden Woord.

Zalig zijn uwe armen, die hebben gedragen Hem, die alle dingen draagt.

Zalig is uwe borst, waaraan de Zoon van God allerzachtst rustte.

Zalig is uw hart, door brandende liefde ontvlamd.

Gezegend zij de Eeuwige Vader, die u verkoos. Gezegend zij de Zoon, die u beminde. Gezegend zij de H. Geest, die u heiligde. Gezegend zij uwe bruid Maria, die u beminde als een bruidegom en een broeder.

Sluiten