Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jemand die ernstig kan blijven onder 's Levens dwaasheden is öf een, wien de God des Levens ernst heeft geopenbaard, öf iemand die zich over de ijdel* heid troost door de gedachte aan eigen gewichtigheid.

De ongodsdienstigheid is de zegenrijke dwarskijkster van den godsdienst.

Sluiten