Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"\ Teel leege preeken zijn vol beeldspraak. Beeldsprakig zou men in deze kunnen zeg* gen: met zet arme luidj es graag eens tusschen de bloemetjes.

Enkele vorsten „bij de gratie Gods" leveren het bewijs, dat ze het inderdaad „bij de gratie" zijn.

Onze ziel dorst naar het ideaal, daarom idealiseeren we altijd maar door, tot ons eigen Ik toe.

Sluiten