Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT MOETEN WIJ DOEN. I. D. D. D. i)

Zwijgen, bukken, God verbeiden, Volgen waar Hij ons wil leiden, Steunen op Zijn trouw en magt, Psalmen zingen in den nacht; Hooren wat ons God wil leeren; Zijn bevelen dadig eeren; En voor de uitkomst willig blind, Stil zijn als 't gespeende kind; Wars zijn van het angstig zorgen, Voor den naderenden morgen; Bij het kwaad, dat ons ontmoet, Steeds gelooven, God is goed; Biddend waken, moedig strijden, Needrig wachten, hopend lijden, Vrolijk zijn met stil ontzag, Zijn de lessen van den dag.

UIT: ODEN EN GEDICHTEN (1777).

Waiting, patiënt, the sweet hour of rest, I chase the moments with a serious song. Song sooths our pains; and man has pains

to sooth —

ODE AAN DEN DOOD.

Vorst der verschrikking! vol van bekommernis Liet gij me treuren; daar ge mijne ega rooft;

Haar wegvoert uit mijn liefdes armen,

En ze laat leven in 't bevend harte.

Doch niet meer bevend !... 'k voel hare onsterfelijkheid ;

Daar zij mij toeroept: scheld dezen slaaf toch niet! Hij paste slechts op Gods bevelen, Toen Hij den kerker mij heeft ontsloten.

l) Waarschijnlijk: In deze donkere dagen.

Sluiten