Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KINDERLIEFDE.

Mijn vader is mijn beste vrind Hij noemt mij steeds zijn lieve'kind k Ontzie hem, zonder bang te vreezen. En ga ik hupplend aan zijn zij' Ook dan vermaakt en leert hij mij • Er kan geen beter vader wezen! '

M,ienT°0k-SOmtijds wel eens stout,

Dan word? ^Jne ^Ugd miJ berou^> Dan wordt zijn vaderhart bewogen •

?fLi?r6ekt Zljn liefde geen verbat, Ja zelfs wanneer hij mij kastijdt, Dan zie ik tranen in zijne oogen.

Zou ik door ongehoorzaamheid 7nnn ™aken' dat mijn vader schreit; Zou ik hem zuchten doen en klagen? Neen, als mijn jongheid iets misdoet, Dan val ik aanstonds hem te voet zal aan God vergeving vragen '

WELKOMSTGROET VAN KLAARTJE VOOR HAAR KLEINE ZUSJE.

Welkom, lieve kleine zus !

Welkom in dit leven! Raker, mag ik niet een kus

Aan mijn zusje geven?

Wilt ge slapen ? o zij krijt!

't Zal haar wis vervelen Morgen, als gij wakker zijt,

Zal ik met u spelen.

Slaap gerust, dan wordt gij groot •

Leer toch spoedig loopen! Als gij zit op moeders schoot

Zal zij speelgoed koopen.

Sluiten