Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET AANGEBOORNE IN DE POËZY.

I. TEERGEVOELIGHEID.

be^ïLafffjLÏl™* em mmsSh' ^or middel der mrsvreeW^ZT S^wording, hsrmoniseU tol het hart S™ ''» ,a" de/'e beschrijving nulïïeTlïïr den grond

ook zal ,eZn >?•• TF zeggen> wat ik « van kon, en

ook zal zeggen bij aldien ik over het wezen der noézu mime

a^fi^f**. ^ Z6gge & maaT' dat dezeS^ win g f uZlg sImt' van wat aar* ook hun genie zii en

wel aantr?nPP,hUn T^6" bereike- H0MERÜS ka" er zig zö pbI^* anaorboh; en gleim zo wel als k!op-

aï^ POOT f„ -? °,Wel 3ls theocmtus; vollenhove zo Wel

verbeeldL^kS%1Uftlge Stukjens- Het is de mate van de tè■ stfÊe F P„gl *rap Van vermogen om tot het hart onde?ioheMpn voorwerpehjke rigting van beide, die de oorzaakt en .S" e" ff**"8? Van "igterlijke genies ver-

beoordeeld wo^n'r" " " m°eten ^ °°k

Het geen ook vooraf met een woord diende opgemerkt te

*) of: Een digter is een mensch, die, door middel van eene

datZ?1^ taal' *Sl de Yerbeelding sPreekt> op

dat het hart geroerd wordt, of op eene wijze die onze deel

nemende neig ng aan het werken helpt. Veze beschrüring sleSs hiVb£ieTreHn met de,and3re' en ik hebbe d^elv! mefi behagenir g ' ^ ^ 26 m°gelijk aan sommigen

ki^s?ewïJnine P°ëZij ?i6r Tl6 gelegen, als in de schilderkunst waar m men ook veelerhande soorten vindt en wel zo, dat men ze op dezelfde wijze kan classificeer"» 'als nTen de digters zou kunnen doen. Homerus staat omtrend teeen

mZCrvZ^\£têl }eë*n Mban°- °P «ezelfof wfze la" men Vugilius stellen tegen van der Werf • Shake<inpar Pn

HotJïT Mitel MP^toAtoiïXSfiïï; Hogarth tegen Juvenalis ; Teniers tegen Theocritus; Pousfin

Sluiten