Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 3. Nationale bestrijding 59—86

A. Inleiding 59—62

Karakter der nationale bestrijding (59); De tot dusver gevoerde bestrijding (60); De wettelijke bepalingen in zake de bestrijding (61).

B. Afweermaatregelen tegen invoer van de ziekte uit het buitenland. . . 62—75

In- en doorvoerverboden (62); Grensbeweiding (64); Inlichtingendienst in het buitenland (74); Personenbeweging aan de grenzen (74).

C. De maatregelen tot bestrijding der ziekte na haar optreden in Nederland 75—86

1. Inleiding 75

2. Kritische beschouwing der bestrijdingssystemen 76—86

Het doorzieken en de opzettelijke besmetting (76); Isolatie (77); Afmaken gepaard met isolatie (79).

§ 4. De in de toekomst te volgen bestrijding der ziekte na haar

optreden in Nederland 87—107

I. Maatregelen, welke ook zullen gelden buiten het dreigen, optreden

of heerschen van mond- en klauwzeer 87—95

a. Maatregelen ten behoeve van de opsporing der ziekte .... 87—93 Aangifte en stal- en weide-inspectie (87); Onderzoek door het veeartsenijkundig staatstoezicht na de aangifte (89); Controle veebeweging (89 ; Aanleggen register

van koop en verkoop door de veehandelaren (89); Toezicht op veelogementen, handelsstallen en weilanden met handelsvee (89); Markttoezicht (92).

b. Andere dan opsporingsmaatregelen 93—95

Ontsmetting middelen van vervoer (93); Pasteurisatie (94).

II. Maatregelen, welke zullen of kunnen gelden bij het dreigen, optreden

of heerschen van mond- en klauwzeer 95—107

a. Hoofdmaatregelen van bestrijding 95—105

Afmaken 95—99

Omvang der afmaking, verdachtverklaring (95); De onschadelijkmaking na afmaking (96); Ontsmetting (99).

Isolatie 99—105

Noodzakelijkheid de isolatie in de veewet 1920 als maatregel van bestrijding op te nemen (99); Object der isolatie (100); Tijdstip der isolatie (100); Opstallen of ophokken van vee (ioi); Verbod van vervoer (101); Personenverkeer (102); Vastleggen en opsluiten van huisdieren (102); Aanwending van immuunserum of inspuiting van bloed of serum van herstelde dieren (103); Opzettelijke besmetting (103); Ontsmetting (103); Beëindiging der isolatie (104).

b. Nevenmaatregelen van bestrijding 105—107

Afzonderen van ziek en verdacht vee (105); Vervoerverbod (kringenï (106); Verbod

van markten, tentoonstellingen van vee, enz. (107); Merken van ziek en verdacht vee (107); Plaatsen van waarschuwingsborden (107).

Sluiten