Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 5. De overheidsbemoeiing en de medewerking der belanghebbenden bij

de bestrijding van het mond- en klauwzeer 108 121

De leiding van de overheid bij de bestrijding (108); De centrale leider (109); Commissie van bijstand (111); De districtshoofden (112); De verhouding districtshoofd en burgemeester (112); Handhaving der maatregelen (113); Strafbepalingen (113); Inbeslagneming en verbeurdverklaring (114); De medewerking der belanghebbenden aan de bestrijding (115); De kosten der bestrijding (116); De schadeloosstelling in geval van afmaken ^117); Hare hoegrootheid(118); De taxatie (118); Vergoeding voor bedrijfsschade (120).

HOOFDSTUK VI.

De m de laatste jaren aangeprezen middelen ter voorkoming en genezing der ziekte 122—124

HOOFDSTUK VIL

Conclusies J2$ 132

Lijst, houdende beteekenis van enkele in het rapport voorkomende woorden i 3 3

133

Sluiten