Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Secretaris:

Mr. Dr. Th. F. J. A. Dolk, Secretaris-Rentmeester van het Hoogheemraadschap Delfland te Delft.

Op 29 Januari 1921 overleed het lid Mr. Dr. A. Heringa, waardoor de Commissie zeer tot haar leedwezen diens kundige adviezen en medewerking bij haren verderen arbeid moest ontberen.

Ter voldoening aan de haar verstrekte opdracht, heeft de Commissie de eer Uwer Majesteit eerbiedig haar verslag aan te bieden.

De Commissie veroorlooft zich Uwer Majesteit in overweging te geven dit verslag met de bijlagen te doen openbaar maken en algemeen verkrijgbaar te doen stellen.

's Gravenhage, 29 November 1921.

De Staatscommissie voornoemd,

C. P. ZAAIJER, Voorzitter,

J. J. WESTER DE BLIECK W. J. PAIMANS J. POELS H. REMMELTS

J. A. KLAUWERS ' Leden.

W. J. VAN DEDEM

A. G. A. VAN RAPPARD

DUYMAER VAN TWIST

Th. C. WESSELINGH

E. WESBONK

Th. F. J. A. DOLK, Secretaris.

Sluiten