Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekomt den cellen slecht en nu ontstaat hierdoor in de cellen een defect (gebrek) en de vangarmen, die zich met deze vergiften verbonden hebben, worden ongeschikt voor eene verdere functie, zij zijn ziek geworden.

De cel zelf heeft hierbij het leven niet verloren en nu tracht zij dit verlies van vangarmen weder door hare levensenergie te herstellen.

Hierbij worden door de cellen niet alleen die vangarmen door nieuwe vervangen, die door hun aanraking met het bacterievergift ziek worden, maar er worden nu veel meer vangarmen gevormd dan er noodig zijn voor de gewone voeding.

Deze in overmaat gevormde vangarmen vallen nu van de cellen af en verspreiden zich in het bloed van het dier en gaan bij de serumbereiding over in het serum.

Deze vangarmen, in het serum gekomen, behouden het vermogen zich met de vergiften der bacteriën te verbinden en deze vergiften onschadelijk te maken, te neutraliseeren, ofschoon dit vermogen tegenover de ziekmakende stoffen der vlekziekte-bacillen buiten het dier niet kan aangetoond worden.

Deze vangarmen nu zijn de antilichamen, die de geneeskrachtige werking in het serum bezitten.

Wij zien hieruit, dat deze antilichamen niets anders zijn dan normale celbestanddeelen, die bij de voeding in functie zijn, maar in het serum van met bacteriën of toxine behandelde paarden in groote hoeveelheid voorkomen.

In menschen en dieren, die van eene besmettelijke ziekte hersteld zijn, komen deze vangarmen eveneens in een vergroote hoeveelheid voor, om welke reden ook het bloed of serum van runderen, die van mond- en klauwzeer hersteld zijn ook deze vangarmen bevat en derhalve eene geneeskrachtige werking heeft.

Het aantal vangarmen (antilichamen) kan door herhaalde inspuitingen met bacteriën of hare vergiften veel hooger opgevoerd worden en het serum van aldus behandelde dieren wordt bestempeld met den naam van serum van hooggeimmuniseerde dieren, ook wel immuunserum genoemd.

Zooals bekend is, verstaat men onder serum het heldere vloeibare bestanddeel van het bloed, dat bij het stollen van het bloed naar buiten treedt en bij de vorming van .dit serum gaan de antilichamen (vangarmen) uit het bloed in het serum over.

Uit het bovenstaande volgt, dat men de dieren, die een goed serum zullen leveren tegen eene besmettelijke ziekte, bij herhaling moet inspuiten met de bacteriën of hare vergiften, die de oorzaak zijn der ziekte waartegen het serum moet aangewend worden.

Nu kan men de kiemen van vele ziekten gemakkelijk kunstmatig b.v. in bouillon, laten groeien en op deze wijze voldoende materiaal verkrijgen om de dieren, die het serum moeten leveren, bij herhaling in te spuiten.

Zoo o.a. worden paarden die het serum moeten leveren tegen de vlekziekte der varkens in verloop van tijd zelfs ingespoten met 10 tot 15 liter bouilloncultuur van vlekziektebacillen.

Sluiten