Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed gehouden onderzoekingen tot de conclusie, dat de vraag: „Is het voor de „bestrijding en de genezing van het mond- en klauwzeer noodzakelijk, dat een „nader onderzoek wordt ingesteld naar de ziekte en hare verschillende eigenschap„pen?" bevestigend moet worden beantwoord.

Wat het tweede gedeelte van het vraagpunt betreft: „Zoo ja, op welke „wijze moet dit onderzoek plaats vinden en hoe kan de Regeering daaraan bevorderlijk zijn?" stelt de Staatscommissie voor:

i°. de oprichting door de Nederlandsche Regeering van een instituut voor het onderzoek van besmettelijke dierziekten in het algemeen, met eene bijzondere afdeeling en bijzondere accomodaties voor het mond- en klauwzeeronderzoek, welk instituut door middel van een centraal internationaal lichaam voeling moet houden met soortgelijke in andere landen op te richten instituten, een en ander in overeenstemming met de besluiten van de op 25—28 Mei 1921 te Parijs gehouden internationale conferentie voor de studie van besmettelijke dierziekten.

20. de oprichting door de Nederlandsche Regeering van een pharmacotherapeutisch instituut ten behoeve van het onderzoek van geneesmiddelen voor veterinaire doeleinden.

Sluiten