Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Dc bestrijding van het mond- en klauwzeer, in afwachting van een afdoend middel tot voorkoming of genezing der ziekte»

§ i. INLEIDING.

Dit hoofdstuk vindt zijn weerslag in het derde vraagpunt, hetwelk aan de Staatscommissie ter beantwoording is voorgelegd, nt: »Hoe kan in afwachting van de .resultaten van dit onderzoek en (lees: of) bij ontkennende beantwoording van >de tweede vraag het mond- en klauwzeer op de beste wijze worden bestreden?* Het in het vraagpunt bedoeld onderzoek, waarvan de resultaten zijn af te wachten, is het wetenschappelijk onderzoek van het mond- en klauwzeer en zijne verschillende eigenschappen, waarvan de noodzakelijkheid in het vorig hoofdstuk is besproken en bepleit.

De Staatscommissie stelt zich voor in dit hoofdstuk na eene inleiding (§ i) achtereenvolgens te bespreken: de internationale bestrijding (§ 2), de nationale bestrijding (§ 3 en § 4) en ten slotte de overheidsbemoeiing en de medewerking van de belanghebbenden bij de bestrijding (§ 5).

Sluiten