Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REQUEST van de Directies der TABAK MAATSCHAPPIJEN ter Oostkust van Sumatra en van dé Internationale Vereeniging voor de Rubbercultuur in Nederlandsch ïndië, inzake een geleidelijke overgang van Poenale Sanctie naar vrijen arbeid, benevens de gewijzigde voorstellen der Deli Planters Vereeniging betreffende dien overgang, aangeboden aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië bij verzoekschrift van 15 September 1919.

1 » 1 9

Typt „DE DELI-COURA.NT MEDAN.

Sluiten