Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij den werkgever in dienst is, indien na anderhalf jaar de overeenkomst door hem door opzegging wordt beëindigd, recht hebben op terugzending. Een tijdperk van anderhalf jaar dienst wordt dus reeds voldoende geacht om den werkman recht op terugzending te verleenen.

Artikel 19. 4)

De eerste alinea van artikel 19 4) moet komen te vervallen.

TOELICHTING. De tot nu toe in de K. O. voorkomende bepaling, dat de arbeider zich alleen met schriftelijke vergunning van de onderneming kan verwijderen, komt dus te vervallen en de werkman is derhalve na afloop van het werk vrij om te gaan, waarheen hij wilWaar hij dit tot nu toe steeds ook was, en aan die bepaling nimmer de hand werd gehouden, schijnt het beter haar geheel weg te laten.

Artikel 19 5)

Artikel 19 5) moet komen te vervallen.

TOELICHTING. Nu de eerste alinea van artikel 19 4) is weggelaten, vervalt van zelf alinea 5.

Artikel 21.

Alinea 4 van dit artikel moet komen te vervallen.

TOELICHTING. Waar de arbeider, die zonder geldige reden het werk verzuimt, van zelf geen recht op loon heeft, is deze alinea overbodig. -;r -

Artikel 21 alinea 5.

Achter de woorden «geneeskundig onderzoek" te voegen de woorden „en op last van den geneesheer".

TOELICHTING. Uit de oorspronkelijke redactie zou men kunnen lezen, dat de arbeider zich op last van den beheerder aan geneeskundige behandeling en verpleging in het hospitaal moet onderwerpen, hetgeen niet de bedoeling is. Slechts indien de geneesheer het noodig acht, moet de arbeider zich in het hospitaal laten opnemen.

Artikel 23.

Achter de woorden van de eerste alinea „door uitspraak van den arbiter" toe te voegen de woorden „behoudens beroep op den Raad van Arbitrage, bedoeld in artikel 33 b".

TOELICHTING. De bedoeling is dus, dat ook wanneer de arbiter over de ontbinding van de overeenkomst uitspraak doet, daarvan beroep is toegelaten op den Raad van Arbitrage, evenals dit bij geschillen tusschen werknemer en werkgever het geval is. Zou de

Sluiten