Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te red tnvr r ;0^ev*kt °i tns zw~ap geen e^ze»*.

geboden ,e zijn ' 8' bePa"ng °nS eVe"eens raOTk»™ «°<"- de bfllijkhald

Artikel 16.

beraien^eS ™f ,1^^" ¥ "e W0°rde" "™ " ta ■* u„ «a werkgeveT-, indien "j ee dee van e ÏT? tM' Waar0m de

inhouden dan wanneer M b« „eZ. f '", n,S' minder van "el l0°" ™«

Verder He^a, da men bi Me" onrbf • T't V" *" We8M"8■oon ka„ inbonden Lal *Ï^J^TSZf ^ ™

Artikel 17. Conform artikel 17. K. O.

Artikel 18.

Vergelijk artikel 4 alinea 3 K. O. Het aantal werkuren is van 10 op 9 teruggebracht De defmme van overwerk is overgenomen uit artikel 4 (4) K O terUggebracht'

^^Z^^EFT * «*■»»*'*» aard aangebrach, De .«inwerk". De „oo ^ onder het aa„ », „ 8 ""V"' W"S' " Vemn«e"

* vervangen door JWÏSÏ TS^Z^J^JZ.

Artikel 19.

SLaTén^1 VI ïï F*" dC verPIichti^n van den arbeider;

a nea l T J 'kel 16390 e" 1639&- Nederlandsche arbeidswetalinea 3 conform 1639* Nederlandsche arbeidswetalinea 4 conform artikel 9 alinea 1 en 2 K. O.; alinea 5 conform artikel 12 (5) K. O.

Artikel 20.

bedonge '"werkten2? op'de Z * °' ^ " ■00k bUi'e" * bii de «—*»»door !,e„ alien de"Verter is tVar^ " f' *"* W°r*" Z'<a Ve™a"*" * aooda, dns ook in d^d^'^ ~ «~ —

alinea 2 is nieuw.

Artikel 21.

neidstoéLnd op' de ^""^ "K™™ Wa"* » *« «-nd-

Sluiten