Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Probleem des lijdens.

Groote zielen zitten in het lijden als ' hooge bergtoppen in de onweerswolken, zegt dr, Vögele, en de oude klacht der ervaring van honderden en duizenden in alle eeuwen geeft hem gelijk.

Een zonderling iets, die voortdurende klacht der lijdende menschheid! ■— Van uit de tragediën van Aeschylus en Sophocles, en van uit de sprekende marmerbeelden der oude Grieksche beeldhouwers, tot in de jongste kunstuitingen onzer dagen treedt altijd, altijd weer diezelfde klacht ons tegen; en als de ondervinding der eeuwen ééne waarheid heeft vastgelegd, dan is het wel deze: dat de oude wereld met al haar wijsbegeerte, al haar kunst en al haar godensagen vergeefs getracht heeft het probleem des lijdens op te lossen. .— Het oude heidendom moge al beproefd hebben, vergeefs beproefd, de ijzeren lijdensketen om te zetten in een eereketen van goud, bij het naderen van den nieuwen tijd was het heidendom blijkbaar aan het einde van zijn lijdenswijsheid en lijdenskracht.

Sluiten