Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoop op den Messias. En 't zijn wel de voorzeggingen der profeten (David, Isaïas, Zacharias enz.), heenwijzend naar den toekomstigen „Man van Smarten", den Redder, den Heiland en Verlosser, die werpen de eerste lichtstralen in het donker van 's levens lijden. En van de Messiasprofetie voert de weg rechtstreeks naar Golgotha, waar het Kruis staat, ■— het Kruis, waarop de Godmensch Jesus Christus eens voor immer het heele raadsel des lijdens heeft opgelost.

Dat er leering zit in lijden, —■ dat de smart reinigt en loutert, — dat het vele ach-en-wee in onze wereld 'n gevolg der zonde zijn moet: dat alles bevroedden en zegden reeds de beste genieën der heidenen. Maar Christus' Kruis betrok het lijden in het verlossingsplan, in de oeconomie van Gods genade; door het Kruis wordt het lijden een instrument der heiliging, een geschenk van goddelijke liefde; uit de weeën van den Godmensch is ons geboren de eeuwige vreugde en de onvergankelijke glorie.

„Hij," zegt Mgr. dr. Paul Wilh. von Keppler in zijn heerlijk boekje: Das Problem des heidens, ■— „Hij, die in de diepte des

Sluiten