Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der socialistische en anarchistische dwalingen. — neen, voor de Kerk vreezen wij niet, die heeft de Godsbelofte des Gekruistenl, wèl voor onze arme maatschappij....

Van uit zijn bloedige wonden roept de Christus van het Kruis het nog immer onze verdwaasde wereld tegen: „Och, of gij „erkendet, nog op dezen uwen dag, wat u „tot vrede strekt!"

Sluiten