Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Symbolum, als getuige en bewijs van dat providentieel verband, niemand minder dan Christus Jesus, den goddelijken Stichter van onzen godsdienst zelf. — „God is liefde, zoo leerde Hij: en Gods „wil is geen regeeren van het blinde

„toeval, maar vaderlijke goedheid en

,,'s menschen eindbestemming is een eeuwig „volmaakt zijn bij God den volmaker, „tot Wien de mensch komt door God den „Verlosser".

. Zeker, 't is waar,.... tegen de waarheid dezer leer schijnt te spreken alles wat de wereld heeft aan physieke en zedelijke dissonanten in het menschenleven. Daartegen verheft zich het Leed en vraagt pijnlijk: „Is dit Gods vaderlijke goedheid?" — Daar tegen op komt de eindelooze schare van ziekten, die het lichaam teisteren en de geesteskracht verlammen, en vraagt met duizend stemmen tegelijk: „Is dit Gods vaderlijke goedheid?" .— Daar tegen in woelt en woekert de helsche macht van het kwaad in de wereld en vraagt spottend: „Is dit Gods vaderlijke goedheid?" Daar tegenover staan de elementen op tegen den mensch, den koning der schepping en zij roepen: „Ziet, wij lachen om uw koningstitel en wij

Sluiten