Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord heeft, maar de opstanding en het leven. _ •_

En zelf is Hij zegevierend uit den dood verrezen, om als de éénige die wederkwam uit het land der belofte ons, zijn volgelingen, te bewijzen de onloochenbare waarheid van dat ongehoorde woord, dat Hij alleen spreken kan en spreken mag: „Ik ben de opstanding en het leven. Die in Mij gelooft zal leven, ook als hij gestorven is. Die in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid!"

Zoo is de Christus ons des levens victorie.

Zoo jubelt het Paschen der Kerk ons tegen: dat de levenskracht van den zegevierenden Christus is de levenskracht der Roomsche Christenen.

De wereld van vandaag wil niet van dien Christus.

„Zij gewaagt van „nieuw-leven": van „humaniteit en ontwikkeling en vrije liefde „en kunst, zegt prof. De Groot O. Pr„ maar „zij laat 's menschen hart onvoldaan. Want „ondanks alle verruiming en versiering onzer „aardsche woning zal deze nooit een huis „van bevrediging wezen. Voor hooger

Sluiten