Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweeg-in-eens; lange golfrimpels kringden uit, loomden weg, als

T Vm • 9eb/0,5en slangschaduwen vol flikk rende lichtvlokjes.

„Hou stil, viezerd... met je aebler!. _ Hou je stil?... Op zij... kèk toch-es, zon... o...."

Kwaad-haastig duwde ze hem op zij, rende, haar rokken vóór vluaoptippend, de trap op, mopperde nog maar door.

i "jal is dat nou weer> Sien?" iijzigde banggelijk een oud-vrouwtjesstem; t was 'n zoetjes vragen om het driftig opstuiven te voorkomen. Kort-ongeduldig was het: „Och

mmsch, dat jong }"

„Och ja!" goeilijkte grootje, toch nieuwsgierig en niet geneigd haar dochters driftbui eerst te laten aftrekken, „och ja! die kindere *ok altijd, n waar ... J maar wat was... ?" Nijdig-hard flapte *n deur dicht.

Sluiten