Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar beddekwast maakt, en schielijk komt ze aanloopen, neemt hem hoofdschuddend 't ding af en trekt het in een hoekje op de beddeplank. Op den muur hangt de slank gebogen schaduwlijn.

„Nou mot je stil legge, hoor! Anders wordt opoe kwaad op je...

Kom nou es hier, zóó ja hè ?

Dan krijg-ie zoo nog wat lekkers, hè ..., Zóó, hij is mijn beste jonge

ook, nie-waar? Zóó, nouleg-ie

lekker, hè! Nou gaat opoe gauw

vort maken en "

„Opoe mag ik mee naar de kerk?"

„Hè ? Neen, joggie, opoe gaat

niet naar de kerk, van morrege ; opoe gaat van-avond en dan mot jij naar bed. Als je wat grooter ben, hè, dan mag jij met opoe mee, hoor! En zel-je dan goed stilzitte, hè?"

„Ja, opoe en krijg ik dan ook

pepermuntjes mee, net zooals u?"

Sluiten