Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tènd toch, de wondere attractie van den doode-stoet.

De koperen instrumenten helblinkend, laag-tusschen *t monotoonbewegende, als een profane jubel, vroolijk uit den somberen ernst.

Als blank-witte schuimvlokken, stilrillend de pluimen van officieren;... wel mooi-intiem in de klare nuance met het donkere, droeve, — zoo zacht vriendelijk en zoo schaars be-

W<De lucht is zoo stil-kristallijnen en 't gaat alles zoo langzaam, langzaam ... In de donker-omdrommende menigte de strakke rij-lijnen van

soldaten. .

Soldaten in de strenge uniform, *t behaaglijk regelmatige van veel rood en veel blinkends op t dotbreede fond ...

Soldaten, die geweren ora9cnSoldaten,'nvreemdedoode-wacnt...

Sluiten