Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knd heen; een smart, die niet meer w^enen kan ....

Zoo moest het komen; ik wist het, en de menschen, die daar gaan, wisten het ook. Nu vaagt een zachtblije ontroering door het stil-devote, nu is het luidloos-bange gebroken en muziek kan zoo wonder uiten, wat dieper dan het klare denken is.

Zoo is het goed; laat nu de droeve melodieën zich maar rustiglijk strengelen dooreen, en zich vertrouwelijk buigen in vrome ronding om den rouwe; laten zij zacht zingen het doodenlied...

Het is een zoete troost en een wondere verreining; ik luister, luister maar en 't zwarte duister klaart...

De schuchtere emotie.

Ik volg den stoet en den funèbre doodenzang, mée op den loomen wiegelcadans van plechtig schrijdende

Sluiten