Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de koude reliquïe; wat luttel

siersels van een doode

De soldaten komen zich scharen om de baar, ernstig met willoozen eerbied, stil-deemoedig volvoerend den vreemden dienst.

Ze kénnen den doode niet: „Hij was van 't vierde!" maar de lange sabel blinkt en de luitenants-kepi is in „groot tenue". En dood is zoo donker, zoo wonderbang en zoo gansch niet te noemen.

Zacht wordt de baar geheven, even schokkend op de schuddende schouders; dan staat beweegloos de droeve groep: een doode door vreemd-ontroerd leven gedragen.

De gelederen scharen zich statelijk.

En de massa wart zorgzaam-zacht dooréén, willig wijdend de rouwe met stillen eerbied, tot de woeling zich langzaam richt achter de donkere baar.

Sluiten