Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voort gaat de stoet, nauw merkbaar voort, héél rustig door onder de schuin geschouderde geweren, een schamele triomfboog.. ♦.

Plots knalt het eereschot,... bonkbonsend omhoog, vér-mompelend omgedreven.

Een vage siddering van schrik, rillend even over den stoet.

En blauwig-bleeke rookwolkjes dralen nog in de blanke, zoele lucht, zacht-vervagend tot niets

Voort gaat het, héél langzaam voort!

Het ofBcierensalut!

Als op eéns gekomen staan ze daar: soldaten, brengend hun fleren groet.

Forsch en roerloos in strak-strenge houding, de vlak-witte hand statelijk geheven.

Sluiten