Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de oogen koel, de hoofden trots gebeurd .,.

Daarin is de bekoring van de fierbeweeglooze, stoere kracht, van het sterke leven, dat weeken deemoed brak en diepen eerbied houwde in strak-forsche lijnen, zóó eerend den dood met een soberen groet.

O! Laat mij nu nier weten de droeve realiteit, den dooden vorm en het koude plichtsbetoon.

Laat mij gelooven, den ernst en de ontroering ....

Laat mij alleen zien het strenggestrekte en de stroeve koelheid, de forsch gebogen contouren en de gehouwene lijnen; alleen het fiere eeresalut!

Dan breekt het roerlooze langzaam: de armen vallend knakkend.

En met de donkere schaar gaan de officieren plechtig voort.

Sluiten